Normes internes

 

Reglament intern de conducta

Els Consellers, directius, empleats, col·laboradors i assessors externs de CriteriaCaixa, com a entitat emissora de valors, hauran d'ajustar les seves actuacions a les normes de conducta que contenen la Llei del Mercat de Valors, les seves disposicions de desenvolupament i al present Reglament Intern de Conducta en l’àmbit del Mercat de Valors.

El Reglament intern de conducta coincideix amb l'enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, disponible a la pàgina web www.cnmv.es.

Codi Ètic de CriteriaCaixa

Política de Prevenció de Delictes del Grup Criteria

Política de Sancions i Contramesures Financeres Internacionals del Grup Criteria

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader. Obre en una finestra nova