logo Suez

Suez

Suez

Un dels líders mundials en serveis mediambientals relacionats amb l’aigua i la gestió de residus

  • Constituïda el 1858.
  • Actor clau en la preservació dels recursos naturals davant dels reptes del canvi climàtic, el creixement de la població i la progressiva urbanització i industrialització del planeta.
  • Present en totes les fases del cicle integral de l’aigua (producció, transport, distribució i sanejament) i dels residus (recollida, tractament i valorització).

 

Història de la inversió

Història de la inversió

 

Dades bàsiques

  • 12,6bn€​

    Capitalització

  • 5,80%

    Participació

Dades a novembre 2021