Participades de serveis

Després de la reorganització del Grup ”la Caixa” l’octubre de 2014, CriteriaCaixa és una societat instrumental patrimonialista controlada al 100% per la Fundació Bancària ”la Caixa”, que gestiona totes les participacions accionarials del Grup.

Organigrama Cartera d'Inversiones

Dades a 30 de juny de 2021

El valor brut dels actius (GAV) de CriteriaCaixa, a 30 de juny de 2021, és de 22.164 milions d’euros i el valor net (NAV), considerant el deute, és de 16.812 milions d’euros.

Distribució de la cartera per tipus d’actius a 30/06/2021

Distribució de la cartera per tipus d'actius